اطلاعیه مهم در مورد ارائه پوستری


به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند، عزیزانی که مقاله آن‌ها به صورت پوستر پذیرفته شده می‌بایست پوستر خود را در اندازه ۵۰ در ۷۰ افقی طبق فرمت ارائه شده چاپ و در روز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل برگزاری کنفرانس نصب نمایند.