اطلاعیه اسکان


به اطلاع پژوهشگران گرامی میرساند، به منظور استفاده از خدمات اسکان دانشگاه محقق اردبیلی می توانید از طریق این لینک زیر اقدام فرمایید.