See English Version

محورهای اصلی کنفرانس

 

◄ مدیریت سبز

مدیریت پسماند و فناوری‌های نوین

مدیریت آلودگی‌های محیط زیستی پسماند

برنامه‌ریزی در محیط زیست

مدیریت سبز و توسعه پایدار

مدیریت زنجیره تامین سبز

تعیین سطوح بهینه مصرف پسماند زیستی

ارزیابی اقتصادی مدیریت پسماند و بهره‌وری روش‌های مختلف بازیافت               

استانداردها، قوانین، ضوابط و دستورالعمل­‌های مدیریت پسماند

آموزش و اطلاع‌رسانی در حوزه مدیریت پسماند

مدیریت پسماندهای كشاورزی، افزایش بهره‌وری و تولید محصول سالمتر

مدیریت، بازیابی و روش های امحا پسماندهای آزمایشگاهی

ایمنی و بهداشت در بازیافت پسماند

----------------------------------------------------------------------------------------------------

◄ انرژی

انرژی‌های تجدیدپذیر

انرژی و توسعه پایدار

ارزیابی چرخه حیات

انرژِی و تاثیر آن در تغییرات آب و هوای جهانی

تولید انرژی

مدلسازی سامانه‌های انرژی

بازیابی انرژی از پسماند

انرژی‌های پاک ومحیط زیست

اقتصاد انرژی

بهینه‌سازی مصرف انرژی و پیامدهای كاهش آلودگی

مدیریت انرژی‌

----------------------------------------------------------------------------------------------------

◄ بازیافت، کاربرد و تولید محصول از پسماند

امکان فرآوری و تولید محصول از پسماند کشاورزی و غذایی

 امکان فرآوری و تولید محصول از پسماند صنعتی

ارزشیابی تغذیه‌ای پسماند زیستی

پسماند صنایع چوب و کاغذ و روش‌های مختلف بازیافت آن

سیستم‌های مختلف بازیافت پسماند

مقایسه مزیت نسبی استفاده از پسماندها نسبت به سایر مواد اولیه

اهمیت پسماند لیگنوسلولزی و کاربردهای آن (با تاکید بر جنبه های ناشناخنه آن)

تجارت آلاینده‌های محیط زیستی

نخاله‌های ساختمانی

پسماند الکترونیک

مصالح ساختمانی سبز

----------------------------------------------------------------------------------------------------

◄ فناوری‌های نوین مرتبط با پسماند

زیست پالایشگاه تلفیقی

سوخت زیستی

گیاه پالایی و تصفیه شیرابه زباله

تولید انواع محصولات با ارزش افزوده زیستی

سنتز نانو مواد از پسماند

بسته‌بندی زیست تخریب‌پذیر

تولید کربن فعال از پسماند

تصفیه پساب‌های صنعتی با روش­‌های دوستدار محیط زیست

----------------------------------------------------------------------------------------------------

◄ مدیریت و کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی

کاربرد پسماندهای کشاورزی در صنایع چوب و کاغذ

بازیافت فراورده‌های مرکب چوبی

کاربرد پسماند فراورده‌های مرکب چوبی

بازیافت کامپوزیت‌های چوب - پلاستیک

استفاده از پسماند در تولید چسب‌های صنعتی

روش های بازیافت کاغذ و مقوا

استفاده از پسماند در تولید فراورده‌های سلولزی

پسماند چوب ماسیو

استفاده از پسماند در تولید سوخت‌های زیستی

استفاده از پسماند در تولید محصولات زیست‌تخریب‌پذیر