کمیته علمی کنفرانس

 

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
دانشگاه / مؤسسه / تخصص
1
دکتر اردوان قربانی
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
2
دکتر غلامحسین شاهقلی
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
3
دکتر یوسف عباسپور گیلانده
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
4
دکتر بهمن نجفی
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
5
دکتر اصغر باقری
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
6
دکتر فرشاد کیوان بهجو
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
7
دکتر مهدی داوری
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
8
دکتر ترحم مصری گندشمین
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
9
دکتر اکبر قویدل
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
10
دکتر علی اشرف سلطانی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
11
دکتر عزت اله عسکری اصلی‌ارده
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
12
دکتر کیومرث سفیدی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
13
دکتر علیرضا عبدپور
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
14
دکتر رئوف مصطفی‌زاده
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
15
دکتر محمد احمدی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
16
دکتر راضیه پوردربانی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
17
دکتر مهدی معمری
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
18
دکتر مجتبی سوختانلو
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
19
دکتر سحاب حجازی
دانشیار
دانشگاه تهران
20
دکتر معراج شرری
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
21
دکتر جمال سیف دواتی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
22
دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
23
دکتر رضا سیدشریفی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
24
دکتر نعمت هدایت
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
25
دکتر یونس زاهدی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
26
دکتر بهرام فتحی آچاچلوئی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
27
دکتر رضوان شاددل
استادیار
دانشگاه محقق اردبیلی
28
دکتر بیتا معزی‌پور
استادیار
دانشگاه محقق اردبیلی
29
دکتر علی روشنیان فرد
استادیار
دانشگاه محقق اردبیلی
30
دکتر سینا فیض‌الله‌زاده اردبیلی
استادیار
دانشگاه محقق اردبیلی
31
دکتر علی قادری
استادیار
دانشکده کشاورزی نیشابور
32
دکتر پیام مرادپور
استادیار
دانشگاه تهران
33
دکتراحمد ثمریها
استادیار
دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
34
دکتر آیدا معزی‌پور
دکتری
دانشگاه تهران
35
دکتر داوود ربیع
دکتری
رییس کمیسیون تحقیقات و آموزش اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
36
دکتر عبدالرضا محسنی
دکتری
-
37
دکتر رضوان طاهری
دکتری
رییس امور بین الملل شورای ملی مبلمان