See English Version

گروه‌های هدف و مخاطبان کنفرانس

 

مخاطبان و گروه­‌های هدف این همایش در حوزه­‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، مدیریت، بازیافت خواهند بود، لذا کمیته علمی و اجرایی همایش جهت برگزاری هر چه با شکوه­تر این رویداد علمی، با افتخار از تمامی صاحب­نظران، متخصصین و علاقه‌­مندان در حوزه­‌های زیر دعوت به عمل می‌­آورند:

 

- دانشجویان و پژوهشگران فعال در تمامی گرایش‌­های مدیریت پسماند و بازیافت، علوم و مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی، زیست فناوری، محیط زیست، بهداشت محیط و ...

- اساتید، صاحب نظران و اندیشمندان در زمینه گرایش‌­های مختلف مدیریت پسماند و بازیافت، علوم و مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی، زیست‌فناوری، محیط زیست، بهداشت محیط و ...

- دانشگاه‌­ها، مراکز مطالعاتی و کلیه موسسات آموزشی و پژوهشی

- کلیه شرکت­‌های مشاور و مجری در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت، علوم و مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی، زیست‌فناوری، محیط زیست، ببهداشت محیط و ...

- سیاستگزاران و برنامه‌ریزان فعال در حوزه علوم و مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی، زیست فناوری، محیط زیست، بازیافت و ...