See English Version

اهداف برگزاری کنفرانس

 

- شناخت جنبه­‌های مختلف مدیریت سبز پسماند و بررسی اثربخشی آن و ترکیب نگرش علمی و اقتصادی در گستره­ی کاربردهای این مقوله و آشنایی با جدیدترین راهکارهای زیست محیطی مربوطه

- گردآوری آخرین دستاوردهای علمی و روش‌­های پژوهشی نوین و ابداعات انجام شده در زمینه‌­ی مدیریت پسماند

- ارائه‌­ی راهبردها و راهکارهای موثر در زمینه مدیریت سبز پسماند

- اهتمام ویژه به موضوع پسماند و چاره‌­اندیشی برای مدیریت و کنترل آن

- دست­یابی به راهکارهای پایدار و سبز برای مدیریت پسماند

- تبادل نظر علمی بین متخصصین و صاحب نظران در زمینه مدیریت پسماند و ایجاد بستری مناسب برای بروز­رسانی و انتقال دانش در زمینه مسائل زیست محیطی

- ارتقا فرهنگ و توجه به موضوعات مرتبط با محیط زیست و ترویج راهکارهای دوستدار محیط زیست در سطح جامعه، صنعت و دانشگاه

- معرفی سیستم‌های مختلف بازیافت پسماند

- تعریف ویژگی‌­ها و کاربردهای زیست توده و فرایند تولید سوخت زیستی