تعرفه‌های ثبت نام

ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام فرآیند ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در کنفرانس ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور در مجموعه مقالات چاپ نخواهد گردید.

هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه مربوطه را از طریق پنل شخصی خود واریز نموده و مراحل ثبت نام نهایی را تکمیل نمایند.

 

هزينه‌هاي ثبت نام:

 

اعضای هیأت علمی و آزاد:

مقاله اول: 200 هزار تومان

مقاله دوم به بعد:  100 هزار تومان

-----------------------------------------------

دانشجو:

مقاله اول: 120 هزار تومان

مقاله دوم به بعد:  60 هزار تومان

-----------------------------------------------

بدون مقاله:

ثبت‌نام: 150هزار تومان